GENERALFORSAMLING d. 21. marts 2018 kl. 19.00 i Nordrelys, Christiansvej 45a, 5700 Svendborg

Kære medlemmer!
Herunder ses dagsorden for generalforsamlingen:

1)                         Valg af dirigent og referent.

2)                         Valg af stemmetællere.

3)                         Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4)                         Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget for indeværende år til orientering.

5)                         Fastlæggelse af kontingent.

6)                         Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

7)                         Valg til bestyrelsen.

Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg:

Johannes Irminger (modtager genvalg)

Jørgen Svensmark (modtager genvalg)

Lone Christensen (modtager genvalg)

8)                         Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9)                         Valg af 1-2 revisorer. (modtager genvalg)

10)                       Valg af revisorsuppleant.

11)                       Drøftelse af foreningens fremtidige virke.

12)                       Eventuelt.

 

 

 

Alle medlemmer, der er fyldt 18 år og registreret senest 14 dage før generalforsamlingen er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter jf. vedtægterne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Nordre Bydels Beboerforening.

Sct. Hans aften

Igen i år fejre vi Sct. Hans aften i beboerforeningen, men i år bliver det et mindre arrangement end det plejer at være. Vi mødes kl. 17 og spiser vores medbragte mad på terrassen, hvis du gerne vil grille så tag en engangs-grill med. Efter spisningen tænder vi op i vores nye bålplads og der er mulighed for at bage et snobrød. Bestyrelsen håber at se mange af jer og glæder sig til en hyggelig aften i jeres selskab!

Indvielse af beboerhuset

VI INDVIER DET NYE BEBOERHUS PÅ LØRDAG 4/5/2013 fra kl. 14.00 til 16. Kom og se dit næsten færdige og lækre nyindrettede forenings- og beboerhus. Nordre bydels beboerforening disker op med lidt godter til ganen og der holdes taler fra ca. kl. 14.15. Bo Hansen fra byrådet giver os nogle ord med på vejen. Billeder fra denne dag er nu lagt i billedgalleriet.  Vi håber du vil bakke op om foreningens initiativer og blive en del af et sjovt og positivt fællesskab. 

Drageflyvning på boldbanen, bag Nordre skole, 29/9 kl. 13 – 15.

Vi flyver med selvbyggede drager denne dag. Der er enkelte præmier til drager, der flyver bedst og længst. Hvis der er for lidt vind, og som supplement til drageflyvning, har foreningen indkøbt frisbees og boomerang til at lege/kaste med. Derefter tænder vi bål og griller pølser og brød. Tag børnene med og få 2 sjove timer denne eftermiddag.